Technologia Blue Boson

Technologia Blue Boson

Technologia dla Przemysłu

Game Changer w przemyśle, gospodarce i zdrowiu.

Fizyczne oczyszczanie cieczy na bazie fizyki kwantowej,
uzdatnianie wody bez użycia substancji chemicznych,
które przynosi dwucyfrowe oszczędności w produkcji energii
i rewolucję w procesie ochrony środowiska,
bez wymaganej inwestycji.

Blue Boson

Nasza wizja: Wprowadzać innowacje we wszystkie aspekty życia i inspirować innych.

W tym celu Blue Boson zrealizował laboratoria badawcze,
aby zweryfikować istniejące technologie, budować linie produkcyjne
do wprowadzania produktów nowej generacji
i komercjalizacji aplikacji technologicznych.
Stworzyło to podstawę do nowego podejścia w dziedzinie badań i rozwoju,
które zainspirują nowe osiągnięcia naukowe i technologiczne.
Blue Boson działa we współpracy z różnymi partnerami
w celu zbadania najnowocześniejszych nauk i opracowania cleantech technologii. Działania te obejmą ogólnoświatowe niekomercyjne projekty
w zakresie ochrony środowiska i pomocy humanitarnej.

Blue Boson

Globalne Wyzwanie

Zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka ma katastrofalne konsekwencje dla naszej planety.
Energia jest podstawą światowej gospodarki. Paliwa i energia są zużywane podczas wytwarzania
energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w przemysłowych procesach produkcyjnych.
Sposób, w jaki energia jest wytwarzana i wykorzystywana, ma ogromny wpływ
na jakość środowiska oraz na zdrowie i bezpieczeństwo ludności.

Blue Boson

Sytuacja Globalna

Blue Boson

Globalne Rozwiązanie - Technologia Kwantowa

Opatentowana metoda naszej technologii reguluje supramolekularną strukturę wody, oraz inne media ciekłe i gazowe, na trzech poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym.

Metoda zmiany wiązań wodorowych prowadzi do zmian parametrów wody, takich jak napięcie powierzchniowe, ciekłość, pojemność cieplna, gęstość, szybkość parowania i reaktywność.

W efekcie, natura dostaje szansę aby przywrócić równowagę na naszej planecie.

Jedna energia

Robimy globalną różnicę w jakości:

Powietrza

Ognia

Wody

Ziemi

Żywności

Zdrowia

Świadomości

Woda jest źródłem życia na naszej planecie.

My zaczynamy od wody:
najbardziej pospolitej i jednocześnie najbardziej niezgłębionej substancji na Ziemi.
Właściwości wody są unikalne i nie wpisują się w ogólnie przyjęte prawa fizyki a to stwarza dla nas szansę.
Technologia Blue Boson na nowo definiuje zasady we wszystkich dziedzinach naszego życia.

„Prawdziwa rewolucja w naszym komercyjnym świecie odbywa się na drodze świadomej ewolucji”
– Robert Zagozdzon

Zapoznajmy się z naszą pierwszą aplikacją, Blue Boson:

Według przełomowych badań fizycznych i chemicznych właściwości wody
przeprowadzonych przez międzynarodową współpracę naukową Laury Maestro z Oxford University
i fizyków kwantowych we Włoszech, Meksyku,Hiszpanii i USA,
istnieją dwa możliwe stany wody w stanie ciekłym.

“Naukowcy odkryli, że woda naprawdę ma pamięć — ludzkie intencje może zmienić strukturę wody. Słowo — struktura — jest kluczowe…”

Blue Boson

Zastosowania technologii

Technologia oparta na fizyce kwantowej – moc natury Technologia Effector® ma wpływ na wszystkie dziedziny życia poprzez zastosowania w różnych branżach przemysłu i w gospodarstwach domowych.

Po ponad dwudziestu latach badań i rozwoju, licznych udanych instalacjach pilotażowych w różnych branżach, wprowadzamy opatentowaną technologię przepływową, która uzdatnia wodę i inne ciecze, oraz media gazowe, na poziomie supramolekularnym, bez użycia substancji chemicznych.

Ta rewolucyjna technologia zapewnia dwucyfrową oszczędność energii w produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. Daje to znaczną redukcję emisji CO2, innych negatywnych wpływów na środowisko i kosztów utrzymania rur i maszyn.

Game Changer. Nowa strategia w obszarze oszczędności energii i ochrony środowiska.

Blue Boson & Pico Technologia

01/04

Potrzeba

Radykalne rozwiązanie dla dzisiejszych
wyzwań środowiskowych i stabilnej ekologicznie przyszłości.

02/04

Atut

Technologia Pico – mechanika kwantowa i woda –
połączenie zaawansowanych technologii
oraz podstawowego elementu w oczyszczaniu wody
i produkcji energii;
nowa perspektywa na rozwiązanie problemów.

03/04

Rozwiązanie

Technologia Blue Boson, uzdatnianie wody i gazów w procesie fizycznym, bez użycia substancji chemicznych.

04/04

Efekt

Dwucyfrowa oszczędność energii. Przyjazna dla środowiska, przywracająca równowagę na naszej planecie. Nie wymaga inwestycji.

Protected by patent EP1941216 
EU Certificate: 141299091

Monitorowanie

Zasada działania technologii Blue Boson

Urządzenie EFFECTOR® symuluje nasłonecznienie płynów w taki sam sposób jak słońce w przyrodzie. Woda przepływająca w niezjonizowanym paśmie przez EFFECTOR® jest poddawana impulsom i falom radiowym. Podstawowa zasada działania technologii polega na zastosowaniu częstotliwości modulowanej w połączeniu z impulsami elektromagnetycznymi powodując zmiany energii w cząsteczkach, lub między cząsteczkami atomowymi. Powoduje to zmiany w strukturze supramolekularnej płynu i wpływa na ilość i przestrzenny układ wiązań wodorowych. Zmiana ilości i struktury mostków wodorowych ma znaczący wpływ na strukturę wody. Te zmiany zachodzące w wodzie wpływają na układy hydrauliczne, zwiększenie ich wydajności i efektywności energetycznej. W praktyce zmiany właściwości fizycznych zachodzą jako zmiana napięcia powierzchniowego, pojemności cieplnej, temperatury wrzenia, ciekłości, ciepła parowania.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy