Dotacje do pompy ciepła

Obecnie dotację na montaż pompy ciepła można uzyskać w jedynym ogólnopolskim programie, jakim jest Czyste Powietrze. Skorzystać mogą z niego osoby wymieniające źródło ogrzewania i obecnie nie jest on dostępny dla osób, które dopiero budują dom. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą programu Moje Ciepło, z którego dotacje na pompy ciepła będą mogli otrzymać właściciele nowo budowanych domów.

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, informuje, że formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, lecz nie więcej niż 21 tys. złotych.

Obecne plany NFOŚiGW zakładają ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dotacje z Mojego Ciepła już w pierwszym lub drugim kwartale 2022 r.

– Program priorytetowy Moje Ciepło dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych – informuje Paweł Mirowski.

Na razie Narodowy Fundusz nie podaje, jaki ma być budżet pierwszego naboru wniosków o dotacje z Mojego Ciepła.

Jak uzyskać dotację do 37 tys. z programu Czyste powietrze?

1. przedstawić zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.
Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mogą ubiegać się o dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji polegającej na wymianie nieekologicznego źródła ciepła np. starego pieca oraz termomodernizacji domu, w kwocie maksymalnie sięgającej 37 tys. zł.

2. wykonać niezbędne prace modernizacyjne oraz obowiązkowo zainwestować w fotowoltaikę.

– demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe np. pieca
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i C.W.U. np. pompy ciepła do C.O.
– opcjonalnie zakup i montaż kotłowni gazowej
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Powyższe warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o maksymalną kwotę (37 tys. zł) zwrotu inwestycji w postaci dotacji z programu Czyste Powietrze 2021. Jeżeli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, maksymalne dofinansowanie wynosi 32 tys. zł

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub C.W.U. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do C.W.U.),
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Nawet 37tys. dotacji do Twojej instalacji

Sprawdź jaką dotację do materiałów i usług możesz uzyskać aby przyśpieszyć termomodernizację swojego domu.