Informacje prawne

Yellow Boson

Informacje prawne

Warunki dla użytkowników www.blueboson.eu:

Operatorem stron www.yellowboson.com jest Yello Boson Ltd. (zwana dalej „Operatorem”), która zgodnie z ustawą o prawie autorskim (nr 618/2003 Dz.U.) i na mocy praw pokrewnych jest upoważniona do wykonywania wszelkich praw majątkowych w tym zakresie teren.

Operator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania, wydawania i zmiany warunków regulujących korzystanie ze stron internetowych www.blueboson.eu. Korzystając z tych stron, zgadzasz się na następujące warunki:

Operator niniejszym upoważnia Cię do korzystania ze swoich stron www.blueboson.eu wyłącznie do celów osobistych. Korzystanie ze stron do innych celów (w całości lub w jakiejkolwiek części) wymaga uprzedniej zgody Operatora, zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Dostęp do stron www.blueboson.eu i korzystanie z nich jest bezpłatne.

Celem Operatora jest dostarczanie użytkownikom poprawnych i aktualnych informacji i danych na stronach www.blueboson.eu. Jednak dane opublikowane na tych stronach mają charakter informacyjny i niewiążący. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność danych pozyskanych z innych źródeł. Strony www.blueboson.eu mogą korzystać z tymczasowego przechowywania plików, cookies. Więcej informacji na https://www.blueboson.eu/cookies-policy/.

Zgodnie z ustawą nr 428/2002. Coll. – „Ochrona danych osobowych”, Operator może korzystać ze swoich stron internetowych pod warunkiem otrzymania określonych danych osobowych od swoich użytkowników. Użytkownik przekazujący jakiekolwiek dane i informacje za pośrednictwem stron www.blueboson.eu niniejszym wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora tych informacji do własnych celów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

Reklama lub inna metoda promocji zarządzana przez stronę trzecią za pośrednictwem stron www.blueboson.eu,
Treści i straty wynikające z korzystania ze stron osób trzecich, które można odwiedzać za pośrednictwem stron www.blueboson.eu.
Wszelkie ingerencje w merytoryczną treść lub zawartość stron internetowych są surowo zabronione, chyba że zostaną zatwierdzone przez Operatora. Operator ma wyłączne prawo do dokonywania zmian, usuwania lub poprawiania dowolnej części stron.

Przesyłanie / wysyłanie jakichkolwiek informacji lub materiałów na / za pośrednictwem stron www.blueboson.eu jest surowo zabronione, jeśli informacje te stanowią naruszenie prawa lub przepisów lub nie są zgodne z ustalonymi normami moralności społecznej.

O ile nie określono inaczej iz wyjątkiem warunków, o których mowa powyżej, publikacja jakichkolwiek danych lub informacji na stronach www.blueboson.eu nie stanowi żadnego aktu prawnego mającego na celu ustanowienie stosunku prawnego między Operatorem a użytkownikiem. W stosunkach prawnych pomiędzy Operatorem a użytkownikiem obowiązują warunki obowiązujące w dniu ich nawiązania.

Warunki regulujące korzystanie ze stron www.blueboson.eu obowiązują i obowiązują od dnia ich udostępnienia.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy