Wykaz materiałów objętych ulgą termomodernizacyjną

wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem:

 1. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 2. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 3. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 5. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 6. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 7. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 10. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 11. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 12. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 13. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 14. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Izolacja termiczna ścian i dachu – czy taka inwestycja jest opłacalna?

Wielu inwestorów, przyszłych właścicieli, czy nawet najemców budynków zadaje sobie pytanie, czy taka, co tu kryć kosztowna inwestycja jest naprawdę opłacalna. Odpowiedź jest tu bardzo prosta i logiczna, zawsze opłacalna, biorąc przede wszystkim pod uwagę stale rosnące koszty ogrzewania, z którego jesteśmy zmuszeni korzystać nawet przez kilka miesięcy w roku. Prawidłowo wykonana izolacja termiczna, koniecznie z użyciem najwyższej jakości materiałów, pozwoli na znaczne zmniejszenie rachunków w sezonie grzewczym. Nieocieplony budynek traci około 30 – 35 procent ciepła przez same ściany, a trzeba do tego doliczyć również źle zaizolowane dachy czy nieszczelne okna lub drzwi zewnętrzne. Dotyczy to nie tylko samej części mieszkalnej domu, warto również pomyśleć o dociepleniu innych ogrzewanych budynków gospodarczych znajdujących się na posesji. Poniesione koszty bardzo szybko się zwrócą, chociaż wcześniej trzeba przeprowadzić profesjonalną ekspertyzę, najlepiej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej dokładnie pokazującą, w których miejscach ucieka najwięcej ciepła. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku domu o powierzchni do 150 m2 może to być nawet 10000 – 12000 kWh rocznie, a finansowe straty będą w takiej sytuacji liczone w tysiącach złotych.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy